Zeeuws kalfsvlees

Ons kalfsvlees komt van het Walcherse bedrijf ‘Hoeve Rapenburg‘. Op deze pagina kunt het verhaal lezen van de rosékalveren verzorgt door de familie Boogaard.

Op het gemengde bedrijf van akkerbouw en veeteelt wordt sinds 2009 rosékalveren gehouden. Het houden van veeteelt gaat samen met een toekomst bestendige visie die als volgt wordt geformuleerd door de familie Boogaard: “De missie heeft als doel een grondgebonden bedrijf te exploiteren, waarbij grondgebruik, vee (mest), teelt en de afzet van producten in evenwicht zijn. Deze juiste balans tussen mens, dier, plant en omgeving maakt het bedrijf sterk voor zowel nu als voor in de toekomst. Daarin worden de verschillende bedrijfstakken (veehouderij, akkerbouw, frietverwerking en verkoop rosévlees) behouden. Deze versterken elkaar door het hergebruik van reststromen, gezonde rotatie van gewassen en voorziening van eigen mest die de bodemvruchtbaarheid verbeterd of in stand houdt.”

De kalveren worden gevoerd met eigen teelt mais, aardappelsnippers en frietresten uit eigen verwerking en hoogwaardig krachtvoer. Samen met de ruime leefomstandigheden zorgen deze condities voor heerlijk en mals kalfsvlees.